Είναι η ροή 'Curb your Enthusiasm' στο Netflix;

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι έψαχναν για να περιορίσουν τον ενθουσιασμό σας στο Netflix. Αυτό μπορεί να έχει σχέση με τον Larry David όλο και πιο δημοφιλές λόγω της εντύπωσης του Bernie Sanders ή του γεγονότος ότι ...